Nöjdare företag i kommuner med snabbt bredband - en lägesuppdatering

Publicerad 2015-11-23

Vid en jämförelse av Svenskt Näringslivs ranking av företagsklimatet med Post- och telestyrelsens kartläggning av företagens tillgång till snabbt bredband fann Bredbandsforum 2014 ett tydligt samband. I de kommuner där företagen totalt sett är mest nöjda med sina förutsättningar, har fler företag också tillgång till snabbt bredband. Vi har nu uppdaterat jämförelsen med uppgifter från 2015 och ser samma samband:

Tillgång till bredband med 100 Mbit/s relaterat till totalranking

Källa: PTS-ER-2014:12 och www.foretagsklimat.se med bearbetning av Bredbandsforum.

Bland de 20 högst rankade kommunerna 2015 har i genomsnitt 49 procent av företagen tillgång till bredband med 100 Mbit/s, jämfört med 26 procent i de 20 lägst rankade kommunerna. Om vi utökar spannet ser vi att i genomsnitt 44 procent av företagen har tillgång till bredband i de 50 högsta rankade kommunerna, jämfört med 28 procent i de 50 lägst rankade.

I Svenskt Näringslivs enkätundersökning har företagen även specifikt svarat på hur nöjda de är med it- och telenätets utbyggnad och kvalitet i sina respektive kommuner. Företagens svar bekräftar betydelsen av höga hastigheter i bredbandsnäten för en god företagsmiljö:

Tillgång till 100 Mbit/s-bredband relaterat till ranking av it- och telenät

Källa: PTS-ER-2014:12 och www.foretagsklimat.se med bearbetning av Bredbandsforum.

Bland de 20 högst rankade kommunerna avseende it- och telenätet har 69 procent av företagen i genomsnittskommunen[1] tillgång till bredband med en överföringshastighet om 100 Mbit/s[2] jämfört med motsvarande 11 procent i genomsnittskommunen bland de 20 lägst rankade kommunerna.

Tillgång till kommunikation via bredband av god kvalitet är ett viktigt konkurrensmedel för företag, stora som små, på alla håll i landet. I dagsläget har 51 procent av Sveriges företag tillgång till bredband med en överföringshastighet om 100 Mbit/s enligt PTS bredbandskartläggning, men hela 67 procent finns inom nära räckhåll för anslutning till fibernät (inom 354 meter).


[1] Uppgifter från Post- och telestyrelsens bredbandskartläggning, PTS-ER-2015:11, oviktat antal arbetsställen (här synonymt med företag).

[2] Uppgifter om tillgång och överföringshastigheter från Post- och telestyrelsens bredbandskartläggning, PTS-ER-2015:11.