Nu är fiber vanligare än xDSL i Sverige

Publicerad 2014-11-20

Post- och telestyrelsen (PTS) gör årligen en översikt av utvecklingen på den svenska marknaden för bredband och elektronisk kommunikation. Den senaste rapporten som summerar upp första halvåret 2014 visar bland annat att fiber nu är den vanligaste formen av fast bredband.

Antalet abonnemang via fiber har ökat kraftigt och är nu den vanligaste formen av fast bredband. Det visar Post- och telestyrelsens rapport Svensk telemarknad första halvåret 2014. Tidigare var xDSL, det vill säga bredband över det traditionella telefoninätet, den dominerande formen av fast bredbandsuppkoppling. Nu har alltså fiber gått om.

- Det är glädjande att se att konsumenternas efterfrågan på fiber ökar snabbt, och att investeringarna i moderna bredbandsnät fortsätter. Såväl efterfrågan som investeringarna gör Sverige till ett föredöme för många länder inom EU, säger Göran Marby, generaldirektör för PTS.

Bredbandsabonnemang med höga hastigheter fortsätter att öka. Den sista juni 2014 fanns det 1,1 miljoner abonnemang på 100Mbit/s eller mer nedströms (det vill säga hastigheten på det du laddar ner från internet) respektive 634 000 abonnemang på 100 Mbit/s eller mer uppströms.

Läs hela rapporten här.