Ny arbetsgrupp om kommuner och bredband

Den 15 februari 2012 hade Bredbandsforum sitt sjätte styrgruppsmöte under ledning av it- och energiminister Anna-Karin Hatt. Detta var det första mötet sedan en ny styrgrupp utsågs i början på februari.

På mötet beslutade styrgruppen bland annat att tillsätta en ny arbetsgrupp som ska arbeta med frågor som rör kommuner och bredband.

På mötet enades styrgruppen även om en ny gemensam avsiktsförklaring som sammanfattar vad Bredbandsforum är och vad som ska åstadkommas inom ramen för forumet.

Läs pressmeddelandet här

Läs direktiv för arbetsgrupp här