Ny arbetsgrupp ska arbeta med robusthet, tillgänglighet och kvalitet i praktiken

Publicerad 2015-10-02

Bredbandsforums styrgrupp har tillsatt Praktikfallsgruppen. Under ledning av Anne-Marie Fransson ska arbetsgruppen under perioden oktober 2015 - februari 2016 visa behovet av framtidssäkert bredband och hur begrepp som robusthet, tillgänglighet och kvalitet kan hanteras i praktiken.

Vi blir alltmer beroende av olika digitala tjänster som levereras över bredbandsinfrastruktur. Tillgång till robust bredbandsinfrastruktur av god kvalitet liksom säkra och tillförlitliga digitala tjänster över denna infrastruktur är viktiga förutsättningar för ett hållbart samhälle. Hur kan vi säkerställa att infrastrukturen är sådan att de digitala tjänsterna kan ha den funktionalitet som olika verksamheter behöver? Hur får vi reda på vilken kvalitet på infrastruktur som behövs utifrån olika verksamheter, och hur säkerställer vi att infrastrukturen håller den nivån? Vem ansvarar för det och vem finansierar det?

Målet med Bredbandsforums arbetsgrupp Praktikfallsgruppen är att genom ett eller två praktikfall avseende digitala tjänster bidra till pågående utveckling genom att:  

  • synliggöra behov av och möjligheter med framtidssäkert bredband för användare och aktörer i det valda praktikfallet, 
  • öka kommunikationsutbytet dem emellan bl.a. i olika vägval kring robusthet, tillgänglighet och kvalitet samt
  • koppla vägledningar mm. till verkligheten och identifiera samt lyfta fram eventuella behov av ytterligare vägledning, tolkning eller liknande av begreppen robusthet, tillgänglighet och kvalitet för att säkra leverans av den eller de aktuella tjänsterna.

Läs mer om arbetsgruppen