Ny arbetsgrupp ska ge förslag på lösningar till identifierade hinder

På måndagens styrgruppsmöte beslutade styrgruppen att tillsätta en ny arbetsgrupp som ska ta fram konkreta lösningsförslag för identifierade hinder. Läs arbetsgruppens direktiv här och minnesanteckningar från styrgruppsmötet här.