Ny handbok om EUs bredbandsstöd

Publicerad 2014-05-09

Igår publicerade EU-kommissionen en ny vägledning för offentliga investeringar i bredband. Handboken ska ge riktlinjer för offentliga aktörer som på ett eller annat sätt använder EU-pengar till bredbandsutbyggnad.

Läs kommissionens pressmeddelande

Handboken innehåller, förutom en genomgång av regelverk, generella råd och rekommendationer, även en vägledning i hur val av accesstekniker och affärsmodeller kan gå till.