Ny ordförande i Bredbandsforums styrgrupp

Publicerad 2014-10-23

Bredbandsforums arbete kommer nu ledas av bostads- och stadsutvecklingsminister Mehmet Kaplan.

På det senaste mötet i Bredbandsforums styrgrupp fick forumet en ny ordförande; Mehmet Kaplan, som är bostads- och stadsutvecklingsminister med ansvar för it- politiska frågor.

- Vi har haft ett första styrgruppsmöte och jag ser fram emot ett fortsatt samarbete kring dessa viktiga frågor, säger Mehmet Kaplan.

Styrgruppen består nu av:

 • Bostads- och stadsutvecklingsminister Mehmet Kaplan
 • Jimmy Ahlstrand, Sveriges Television
 • Linus Jönsson, Net1
 • Mikael Ek, Svenska Stadsnätsföreningen, SSNf
 • Anne-Marie Fransson, IT & Telekomföretagen
 • Malin Frenning, TeliaSonera
 • Mats Lundquist, Telenor Sverige
 • Mattias Grafström, Telekområdgivarna
 • Carola Gunnarsson, Sveriges kommuner och landsting, SKL
 • Göran Marby, PTS
 • Eva-Marie Marklund, AC-Net
 • Ann Emilsson, Ericsson
 • Åsa Odell, Lantbrukarnas Riksförbund, LRF
 • Peder Ramel, Tre
 • Stefan Backman, Tele2
 • Max Falk, Västra Götalandsregionen