Nya arbetsgrupper 2013

Publicerad 2013-02-05

Mobilaccess, Robusthet eller Villa 

Bredbandsforums kansli har fått i uppdrag av styrgruppen att ta fram förslag till direktiv för tre arbetsgrupper. Planen är att fatta beslut om två arbetsgrupper på nästa styrgruppsmöte den 29 maj. Styrgruppens inriktning är att starta en grupp med inriktning på mobilaccess i juni. Därutöver är planen att starta ytterligare en grupp i september om antingen Robusthet eller tillgång till Bredband i Villaområden.

Syftet med Mobilaccessgruppen är att skapa bättre förutsättningar för marknaden att bygga ut de mobila bredbandsnäten i hela landet i konkurrens.Syftet med en andra Robusthetsgrupp är att undanröja identifierade hinder och skapa bättre förutsättningar för ökad robusthet i de fiberbaserade näten.Syftet med en Villagrupp är att ta fram åtgärder och förslag för att adressera hinder för bredbandsutbyggnad som särskilt är förknippade med villaområden i tätorter.