Nya landsbygdsprogrammet öppet för ansökningar om bredbandsstöd

Publicerad 2014-09-08

Från och med den 3 september är det möjligt att börja ansöka om stöd för bredband i det kommande nya landsbygdsprogrammet. Flera ansökningar har redan inkommit till Jorbruksverket.

Regeringen har beslutat om det svenska landsbygdsprogrammet och det är nu hos EU-kommissionen för granskning och godkännande. Troligen kan det nya landsbygdsprogrammet börja gälla under våren 2015 men bredbandsstödet är alltså redan öppet för ansökan. Inga beslut om stöd kan tas förrän landsbygdsprogrammet är godkänt.

Det nya stödet ska gå till att bygga grundläggande bredbandsinfrastruktur och kan sökas av alla typer av föreningar, företag och myndigheter, till exempel kommuner. Stödet omfattar totalt 3,25 miljarder kronor och beräknas ge snabbt bredband till drygt 500 000 boende och företag på landsbygden.

Från vissa län har ansökningar redan börjat komma in till Jordbruksverket.

Län:         Antal ansökningar:
Södermanlands län         1
Skåne län         2
Hallands län         3
Västra Götalands län         3
Gävleborgs län         1

Läs pressmeddelande på Jordbruksverkets webbplats 

Läs mer om bredbandsstödet på Jordbruksverkets webbplats