Nyttan av Bredband - Fallstudier

Konsultföretaget A-focus har på Bredbandsforums uppdrag genomfört en rad fallstudier av hur bredband med hög hastighet skapar nytta. Fokus är företag, offentlig sektor och individer.

På närmare 70 sidor görs en sammanställning av 15 konkreta framgångsrika exempel från olika delar av Sverige. Exemplen är valda för att illustrera bredd och variation och är inspirerande och upplyftande.

Rapporten med fallstudier kan laddas ner här