Nyttoeffekter av bredband – hur påverkar bredband regional tillväxt?

Publicerad 2016-01-18

PTS har sammanfattat och översatt en studie från  What Works Centre for Local Economic Growth som  gjort en mängd observationer och dragit slutsatser om effekterna av bredbandsutbyggnad på lokala ekonomier. Alla som är intresserade av bredbandsinfrastrukturens nyttoeffekter bör ta del av PTS sammanfattning!

What Works Centre for Local Economic Growth (WWG) har som syfte att analysera vilka åtgärder som är mest effektiva för att stödja och öka ekonomisk tillväxt. Centret publicerade 2015 en omfattande översikt av studier som gjorts på bredbandsområdet. Baserat på 16 forskningsstudier av hög kvalitet gjorde centret en mängd observationer och drog slutsatser om effekterna av bredbandsutbyggnad på lokala ekonomier. PTS gjorde en sammanfattning av översiktens slutsatser och bedömde att sammanvägningen av resultaten på ett bra sätt sammanfattar forskningsläget när det gäller evidensbaserade nyttoeffekter av bredband.

Läs PTS sammanfattning här.

Den ursprungliga studien finns här.