Hur olika hastigheter och trafiktak på bredband kan påverka vår upplevelse

Publicerad 2013-09-16

Debatt: Tillgång till elektronisk kommunikation skapar stora möjligheter. Olika tjänster på internet ställer dock olika krav på vilken hastighet en bredbandsuppkoppling måste ha och konsumerar följaktligen olika mängder data. Det är dags att börja diskutera vad olika tjänster kräver och förbrukar.

Vad kräver olika tjänster?
Konsumenterna har flera val mellan accesstekniker, det vill säga sätt att koppla upp sig på internet. Accessteknikerna ger olika hastigheter, och hastigheterna ger i sin tur olika möjligheter att nyttja tjänster. För att kunna surfa på en hemsida fordras en liten dataström i en riktning. Detta kräver relativt låga hastigheter, även om användarupplevelsen blir bättre om sidan kan laddas fram snabbt. Även telefoni är relativt resurssnålt och ställer inte större krav på uppkopplingen (ca 0,1 Mbit/s), även om kort fördröjning i båda riktningarna är viktigt för att det inte ska bildas ekon eller eftersläpningar. Detta gäller även för strömmande musik. En musiktjänst kan fungera med en relativt liten dataström (0,32 Mbit/s), även om högre hastigheter gör det möjligt att ”buffra” data hos användaren vilket gör upplevelsen mindre känslig för störningar.

Det är först när det kommer till rörlig bild som behov av hastighet blir tydligt. För att ett videosamtal i god upplösning ska kunna genomföras behövs jämna dataströmmar i båda riktningar (1 Mbit/s). Här blir det särskilt viktigt att undvika fördröjningar. För TV eller videotjänster är dubbelriktad kommunikation inte lika viktigt utan det blir viktigare att den överföring som sker har ett jämt flöde men strömmen måste å andra sidan var större (3-5 Mbit/s).

I nuläget processas fortfarande mycket information i den terminal (en dator, mobiltelefon eller en surfplatta) som användare har. Detta gäller exempelvis för olika onlinespel. Även om dessa fordrar en stabil jämn uppkoppling är den mängd data som måste överföras begränsad vilket gör att spelen generellt behöver relativt låga hastigheter (0,7 Mbit/s). I takt med att allt fler applikationer så som nyttoprogram blir helt webbaserade överförs bearbetning och förädling av informationen bort från användaren. Detta innebär att större informationsmängder måste skickas, vilket i sin tur ställer högre krav på högre hastigheter (2 Mbit/s).

Även om enskilda tjänster fordrar relativt liten hastighet växer kravet fort när tjänsterna används samtidigt. För ett hushåll är det därför inte ovanligt att efterfrågan överstiger kapacitetstillgången.

Vad förbrukar olika tjänster?
När tjänster utnyttjas skapas digitala strömmar av trafik. För en person som kopplar upp sig till internet via mobilt bredband, där endast en viss mängd dataöverföring ingår, är dessa strömmar viktiga att känna till. En timmes telesamtal per dag i en månad genererar exempelvis ca 1 Gbyte data. Motsvarande användning av videosamtal resulterar i en trafikmängd på motsvarande 14 Gbyte. TV och strömmande film är ännu mer trafikkrävande. En timmes användning per dag under en månads tid resulterar i slutändan i mellan 30 – 70 Gbyte konsumerad datatrafik.

Ett användningsmönster som konsumerar stora volymer datatrafik får konsekvenser. För ett abonnemang med en låg förbrukningströskel, exempelvis 1 Gbyte per månad, finns det tydliga ramar som sätter begränsningar i vad en användare faktiskt kan göra under en specifik period. Datamängden räcker gott för webbsurfning men äts fort upp om användare skulle vilja titta på exempelvis film eller börja nyttja molnbaserade tjänster.  

Tabell. Sammanställning av ett urval av tjänster och deras förbrukning av data

Tjänst  Exempel Förbrukning i Gbyte*
Taltelefoni Skype 1
Videosamtal Facetime 14
Musik Spotify 4
TV SvtPlay 32
Video Netflix (HD) 68
Social media Facebook, Tumblr, Vine 14
Onlinespel Call of Duty 9
Molntjänst Google Docs  27

* = Estimering baserad på konsumerad datrafik per månad vid en timmes användning per dag. 

Källa: Sammanställning av Bredbandsforum baserat på Bredbandskollen och företagens hemsidor.  Grundarbete av SkåNet, P.Torphammar, 2013 

Övrig upplysning. Ovanstående ska ses som ett diskussionsunderlag. Förbrukning varierar baserat på terminal och vilken upplösning som väljs. Även användningsmönstret påverkar dataförbrukningen. Beräkningsunderlag för ovanstående uppgifter finns här.