Öppenhet och innovation som ledljus för framtidens Internet

OECD har publicerat riktlinjer för Internets styrning. Det regelverk som omger Internet bör även framledes präglas av öppenhet och ett fritt informationsflöde.

Principerna, som med brett stöd, har jobbats fram i samarbete mellan regeringsrepresentanter, intresseorganisationer och industrin ger en tydlig fingervisning om vilka kärnvärden som eftersträvas och bör värnas. De har också betydelse för den fortsatta utbyggnaden av bredband.

De vägledande principerna finns att läsa i sin helhet på OECDs hemsida