PTS Bredbandsskola genomförd

Publicerad 2016-10-03

PTS Bredbandsskola har genomförts från mars till september 2016. Under tre gånger två dagars utbildning har de regionala bredbandskoordinatorerna utbildats inom ämnen som PTS har ansvar för.

Utbildningen kom till då PTS fick i uppdrag att utarbeta och tillhandahålla ett utbildningsprogram riktat mot offentliga aktörer som bidrar till utbyggnaden av bredband med hög överföringshastighet.

De regionala bredbandskoordinatorerna ska verka för övergripande samordning, samverkan och samarbete i bredbandsfrågor. PTS Bredbandsskola var därför mycket värdefull för koordinatorerna, som på kort tid har behövt sätta sig in i många frågor.

PTS undersöker nu möjligheterna att fortsätta erbjuda kompetenshöjande aktiviteter riktade mot offentliga aktörer.

Läs mer om PTS Bredbandsskola här


Kristina och Åsa från Nationella sekretariatet för bredbandskoordinatorer om kommande aktiviteter för koordinatorerna.

 

Utexaminerade bredbandskoordinatorer