PTS anordnar workshop om 30 Mbit/s till alla

Publicerad 2016-08-16

Post- och telestyrelsen, Region Västerbotten, Vilhelmina kommun och AC-Net bjuder in till ett informationsmöte och en workshop om 30 Mbit/s- målet i Lycksele den 20 oktober 2016.

Är du eller ditt företag intresserad av att delta och bidra till att EU:s mål om att alla ska ha tillgång till bredband om minst 30 Mbit/s uppnås? Då vill PTS och de andra arrangörerna ha din hjälp. Målet är att samla teknikföretag, teleoperatörer, innovatörer och andra intressenter för en workshop som bygger på den faktiska situationen i Vilhelmina kommun. Utifrån ett antal typområden i kommunen som valts ut ger vi deltagarna möjlighet att vid workshopen redovisa tänkbara lösningar för hushåll och företag i sådana områden. Utfallet kommer PTS sedan använda för en analys av vad som behöver göras för att vi ska uppnå 30 Mbit/s- målet.

Läs mer på PTS webbplats