PTS lanserar Bredbandskartan – ett verktyg för alla som bygger bredband i Sverige

Publicerad 2012-09-24

PTS lanserar idag Bredbandskartan, en e-tjänst som utvecklats i samarbete med Bredbandsforum, och som på ett enkelt sätt visar tillgången till bredband i Sverige.

Bredbandskartan visar tillgången till fast bredband för hushåll och arbetsställen runt om i landet. Tillgången visas på nationell, regional, kommunal och kvartersnivå. Den visar tillgången till olika tekniker (fiber, kabel osv.) och olika hastigheter. Dessutom visas information om nätägare, det vill säga aktörer som äger mobilsändare eller nät i närheten av en viss plats. 

Kartan syftar till att underlätta för de kommuner, län, byalag och privatpersoner som arbetar med regional planering eller vill komma igång med bredbandsutbyggnad.

Regeringen har satt ett bredbandsmål för Sverige, att 90 procent av alla hushåll och företag bör ha tillgång till bredband på 100 Mbit/s år 2020. Bredbandskartan ska underlätta för de som planerar bredbandsutbyggnad, och därigenom bidra till att målet nås.

Länk till bredbandskartan