Pengar till bredband i höstens budget

Publicerad 2013-09-18

Landsbygdsprogrammet förstärks med medel till bredband

Det nuvarnade landsbygdsprogrammet tar slut i år och nästa förväntas inte början förrän 20145. Regeringen kommer därför sannolikt att göra det möjligt att söka nya stöd för bredbandsutbyggnad och Leader redan under 2014. Beslut kommer fattas under hösten 2013.

En av förutsättningarna för att satsningar ska kunna göras inom ramen för landsbygdsprogrammet är att omrdået blir ett prioriterat område i partnerskapsöverenskommelsen med Europeiska kommissionen.

 

Läs mer här