Regeringen aviserar bredbandskoordinatorer

Publicerad 2014-09-03

Regeringen anslår ytterligare pengar till bredbandsutbyggnad, totalt 18 miljoner kronor årligen fram till 2020.

Pengarna ska gå till införandet av bredbandskoordinatorer i samtliga län, i enlighet med förslaget från från bredbandsutredningen. Koordinatorerna ska utgöra en strategisk och samordnande kraft på lokal och regional nivå.

En viktig funktion är att underlätta för alla bredbandsföreningar i landet, som jobbar ideellt och som kan behöva en kontaktperson att vända sig till, som kan ge tips och råd och stöd för hur man som ideell bredbandsförening ska agera.

Alliansen har i ett tidigare förslag anslagit 3,25 miljarder kronor på bredbandsutbyggnad på landsbygden för programperioden 2014-2020.

- Men vi satsar alltså nu ytterligare på bredbandskoordinatorer. Förhoppningen är att det ska finnas en på heltid, eller två på halvtid, i alla län. Det ska ske från och med nästa år och pågå fram till 2020, säger IT- och energiminister Anna-Karin Hatt.

Läs mer på Anna-Karin Hatts blogg