Regeringen höjer nivån för bredband till alla

På regeringssammanträde den 22:a december togs beslutet att höja basnivån för funktionell tillgång till Internet, det vill säga den nivå som är vägledande för vilken nivå som alla medborgare ska kunna få. Med förändringen höjs nivån till 1 Mbit/s från 20 kbit/s.