Regeringen presenterar en Digital Agenda för Sverige

Torsdagen den 6 oktober lanserade it- och energiminister Anna-Karin Hatt en sammanhållande strategi för it-politiken.

Strategin går under namnet It i människans tjänst - en digital agenda för Sverige och syftar till att samla alla pågående aktiviteter för att ta till vara de möjligheter som digitaliseringen erbjuder människor och företag.

Läs mer här