Regeringen startar bredbandsskola

Publicerad 2015-10-06

Regeringen har gett Post- och telestyrelsen (PTS) i uppdrag att utarbeta och tillhandahålla ett utbildningsprogram riktat mot offentliga aktörer som bidrar till utbyggnaden av bredband med hög överföringshastighet.

För att underlätta för offentliga aktörer att bidra till utbyggnaden av snabbt bredband finns behov av att skapa en gemensam kunskapsbas kring metoder och arbetssätt. PTS har därför fått i uppdrag att kartlägga behov och önskemål samt utarbeta och organisera genomförandet av en utbildning som bidrar till att sprida relevant kunskap om bredbandsutbyggnad till offentliga aktörer i hela landet.

I ett första skede kommer utbildningen att erbjudas till de regionala bredbandskoordinatorerna. Sekretariatet för regionala bredbandskoordinatorer kommer att stötta PTS i genomförandet av uppdraget. När mer information finns tillgänglig kommer den att publiceras på denna sida.

Läs regeringens pressmeddelande