Regeringens bredbandsmål inom räckhåll

Publicerad 2013-05-07

Med ett fortsatt stort engagemang och god samverkan mellan marknadsaktörer, det offentliga och enskilda, finns det goda förutsättningar att nå målen i regeringens bredbandsstrategi för Sverige.  Det visar Post- och telestyrelsens (PTS) uppföljning av målen i bredbandsstrategin.

PTS har på uppdrag av regeringen gjort en uppföljning av målen i regeringens bredbandsstrategi. Målen säger bland annat att minst 90 procent av alla hushåll och företag bör ha tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s 2020.

Genom att bland annat analysera den nuvarande investeringsnivån av bredbandsinfrastruktur, så gör myndigheten bedömningen att det mest sannolika scenariot är att 85 till 90 procent av alla hushåll och företag kommer att ha tillgång till 100 Mbit/s via fiber 2020. Dessutom menar PTS att 4-6 procent av de hushåll och företag som inte kan få snabbt bredband via fiber, kommer att få tillgång till 100 Mbit/s via mobilnäten år 2020.  

Det finns dock flera osäkerhetsfaktorer som kan påverka utvecklingen, exempelvis hur utbyggnaden av fiber i villaområden fortskrider, hur stadsnäten utvecklas och förekomsten av fortsatta möjligheter till stöd.

Läs rapporten ”Uppföljning av regeringens bredbandsstrategi