Regeringsuppdrag om samhällsmaster till PTS

Publicerad 2014-07-05

Regeringen har nu gett Post- och telestyrelsen (PTS) i uppdrag att ge förslag på hur Sverige kan använda så kallade samhällsmaster för att förbättra mobiltäckningen, framför allt på landsbygden.

- Det finns många kommuner som till exempel äger byggnader, dit det redan finns både el och fiber framdraget, där man snabbt skulle kunna erbjuda mobiloperatörer att, på lika villkor, få installera basstationer eller annan utrustning som kan leda till bättre mobiltäckning, inte minst på landsbygden. Tanken är inte att kommunerna ska ta över mobiloperatörernas roll, utan att titta på hur samhällsmaster kan bli ett komplement till den marknadsmässiga utbyggnad av mobilnäten som redan sker, säger it- och energiminister Anna-Karin Hatt.

Förslaget om samhällsmaster ingick som en del av den åtgärdsplan för ökad mobiltäckning som PTS överlämnade till it- och energiminister Anna-Karin Hatt den 11 juni. Nu går regeringen vidare med det förslaget och ger PTS i uppdrag att undersöka möjligheterna med samhällsmaster närmare. PTS ska redovisa detta uppdrag senast den 15 september 2015.

Läs mer om privat-offentlig samverkan för bättre mobilnät i slutrapporten från Bredbandsforums arbetsgrupp för Mobilt Bredband i Hela Landet.

Läs mer på Regeringens webbplats.