Regioner bör prioritera bredband

Bredbandsforum uppmanar i en skrivelse Sveriges regioner att prioritera bredband i det regionala tillväxtarbetet. En bra bredbandsinfrastruktur behövs som bas för att andra satsningar inom exempelvis miljö och enerig ska kunna genomföras.

Skrivelsen som är underskriven av medlemmarna i den av Bredbandsforums arbetsgrupper som jobbar med stöd och strategi, har stöd av IT-minister Anna-Karin Hatt.

"Just nu pågår arbete med prioriteringar i strukturfondsarbetet runt om för nästa period 2014-2020. Bredbandsforum kommer att skicka ett brev till alla regioner och länsstyrelser där man ombeds att prioritera bredband i detta arbete. Det här brevet är undertecknat av representanter från bland annat SKL, Tillväxtverket, Jordbruksverket, PTS och Stadsnätsföreningen. Jag hoppas att det här budskapet tas om hand runt om i vårt land." säger Anna-Karin Hatt.

Läs skrivelsen till Sveriges regioner