Remiss från PTS på anvisningar för robust fiberanläggning

Publicerad 2016-05-06

Post- och Telestyrelsen har tillsammans med flera branschaktörer tagit initiativ till en ny vägledning om hur man kan anlägga fiber på ett robust sätt. Myndigheten har nu skickat ut materialet på remiss. Fram till 17 maj kan man lämna in sina synpunkter.

Delprojekt 1 inom Robust fiberanläggning – Vägledning för anläggning av fiberoptiska bredbandsnät – har nu slutfört arbetet med att sammanställa de rekommendationer som finns i dag till en tydlig vägledning för byggnation av noder och fibernät.

PTS önskar nu få synpunkter på det material som har tagits fram. Använd svarsmallen till höger (Excel) och skicka synpunkterna till robustfiber@pts.se senast den 17 maj 2016.

Ta del av dokumenten på PTS webbplats: http://www.pts.se/sv/Dokument/Remisser/2016/Remiss-pa-delprojekt-1-inom-Robust-fiberanlaggning/