Robustfiber.se certifierar företag

Publicerad 2016-10-11

Nu har de första företagen certifierats enligt anvisningarna i konceptet Robust fiber.

Konceptet Robust fiber är ett initiativ för att hjälpa den som arbetar med att beställa, bygga eller besikta fibernät.

I projektet har aktörer från branschen tagit fram ett antal anvisningar som är tänkta att fungera som checklistor. Anvisningarna beskriver ett antal moment inom exempelvis projektering, förläggningsmetoder, och dokumentation.

För att höja kompetensnivån erbjuder Robust Fiber också möjligheten till certifiering och utbildningsbevis.

Här finns en lista på alla företag som hittills certifierats: http://robustfiber.se/certifiering/