Robusthet viktigt vid utbyggnad

För att bidra till att bredbandsnäten byggs på ett sätt som gör att de står emot störningar och avbrott har Post- och Telestyrelsen publicerat en handfast vägledning.

Företag, myndigheter, offentlig förvaltning och andra organisationer liksom enskilda medborgare är idag i hög grad beroende av att elektronisk kommunikation dvs. fast och mobil telefoni, datakommunikation samt internet finns tillgänglig och fungerar på ett tillfredsställande sätt. Detta kräver robusthet och ett högt säkerhetstänk

Vägledningen finns att ladda ner här