SVT granskar bredbandstillgång

Publicerad 2015-04-13

Den statliga televisionen reser runt i Sverige för att undersöka bredbandstillgången. Syftet är att visa hela landets anvädning av elektronisk kommunikation.

SVT har intresserat sig för bredbandstillgången i Sverige, inte minst hur den är utanför Stockholm. Med hjälp av sina 33 lokalkontor genomför därför den statliga televisionen en serie "djupdykningar" av bredbandssituationen i landet. Genom repotage visas landsbygdens byanät, användning av mobilt bredband och samhällets beroende av elektronisk kommunikation.

Mer information finns på: http://www.svt.se/nyheter/inrikes/detta-ar-ettsverige

Hashtag: #ettsverige