Så kan kommuner arbeta med bredband

Publicerad 2016-04-04

Ny rapport och film från Bredbandsforum som visar hur olika kommuner har arbetat med bredband utifrån sina olika förusättningar. Det finns många olika modeller för kommuner att ta inspiration från när man ska börja främja bredbandsutbyggnad i sin kommun,

Stelacon har på uppdrag av Sekretariatet för de regionala bredbandskoordinatorerna (som finns på Bredbandsforums kansli) genomfört en kartläggning av hur kommuner arbetar med bredbandsfrågor. Rapporten finns publicerad här.

I rapporten kartläggs olika kommuners modeller för bredbandsutbyggnad, kommunernas erfarenheter och bakgrunden till att kommunerna väljer en viss modell. Rapporten innehåller konkreta exempel på hur ett antal namngivna kommuner arbetar med bredbandsfrågan. Vid intervjuer med kommunala representanter har kommunerna lyft fram ett antal råd och fallgropar som också finns med i rapporten.

Bredbandsforum har också, tillsammans med PTS, producerat en film om kommunal bredbandsutbyggnad. Det finns olika sätt att ta sig an denna viktiga uppgiften och vi vill med filmen visa hur ett par kommuner gjort, utifrån sina respektive förutsättningar. Vi hoppas att dessa exempel kan ge idéer och inspiration i kommunernas arbete. Filmen finns på länken här nedan och på PTS hemsida; http://www.pts.se/sv/Privat/Internet/Bredband/bredbandsutbyggnad/Hur-kommuner-kan-framja-utbyggnad/Film-om-kommuners-bredbandsutbyggnad-/