Samordning av statligt ägd fiber

Publicerad 2013-09-18

Regeringen avser utreda  hur de statliga fiberbaserade bredbandsnäten ska kunna användas bättre

I budgetpropositionen som presenterades den18:e september framgår att regeringen avser ta ett helhetsgrepp på den statliga bredbandsinfrastrukturen. En utredning ska tillsättas för att undersöka hur bättre samordning kan nås.

"Staten är genom sina verksamheter en stor ägare av bredbandsinfrastruktur och en betydande aktör på bredbandsmarknaden. Regeringen har för avsikt att tillsätta en utredning med uppdrag att utreda hur statens verksamheter på bredbandsområdet och innehav av bredbandsinfrastruktur kan samordnas till stöd för regeringens bredbandsstrategi. Utredningens förslag ska syfta till effektivisering och inte innebära totalt sett ökade utgifter för staten."

Hela budgetpropositionen kan läsas här