Satellit – ett alternativ till mobilt bredband?

Publicerad 2013-10-24

Tack vare tillgången till ett alleuropeiskt satellitbaserat bredband kan varje EU-hushåll nu få tillgång till en grundläggande bredbandsuppkoppling.”

Citat ovan kommer från Europeiska kommissionens vice ordförande Neelie Kroes. I samband med ett möte om den Digitala agendan för Europa meddelade Kroes att möjligheten att koppla upp sig till internet via bredband nu omfattar samtliga medborgare i Europa. Genom möjligheten att nyttja satellit har den bredbandsbaserade internettillgången ökat väsentligt. Om detta stämmer betyder det för svensk del att en konkurrerande accessteknik skapats, inte minst för landsbygden. Frågan är om så är fallet?

Det finns en långtgående diskussion om användning av satellit för bredband. För norra Europa har tidigare tester påvisat stora svårigheter att få en lösning som fungerar. Branschen har därför varit skeptisk. 

Idag erbjuds bredbandsabonnemang för satellit i Sverige. Via företaget RB Com kan såväl privatpersoner som företag teckna abonnemang. För att kunna använda tjänsterna krävs införskaffning och uppmontering av en parabolantenn, vilket kostar i storleksordningen 2 000 kr. Hastigheterna som erbjuds privatpersoner uppges att företaget variera mellan 2 Mbit/s - 20 Mbit/s och abonnemangskostnaden varierar från drygt 200 kr för ett instegsabonnemang till 800 kr för ett abonnemang med obegränsad användning. Svarstiden är dock lång, över 500 ms, vilket gör tekniken mindre lämpad för aktiviteter som kräver snabb reaktion, exempelvis onlinespel.

Tekniken är ännu relativt oprövad för svenska förhållanden. Exempelvis saknas helt möjligheten att välja ”satellit” som accessform vid mätningar via Bredbandskollen. Opartiska uppgifter från tester saknas också helt. 

Trots avsaknaden av empiri är det intressant att undersöka hur satellitbaserat bredband står sig vid en jämförelse med andra trådlösa alternativ, även om det enbart rör sig om en teoretisk jämförelse av specifikationer och uppgifter från opreatörer. Det hela får givetvis tas med en nypa salt och ger om möjligt en grov indikation på skillnader och likheter. 

För det första kan det konstateras att mobilt bredband via 4G i nuläget når nästintill hela befolkningen, vilket ger nämnda teknik nästintill samma befolkningstäckning som satellit. Satellit tillför därför enbart marginellt mer befolkningstäckning men ger samtidigt möjligheten att öka konkurrensen mellan olika accessformer.

För det andra förefaller en uppkoppling via mobilt bredband påtagligt snabbare än en satellituppkoppling. Operatören 3 utlovar exempelvis hastigheter på upp till 64 Mbit/s oavsett abonnemang i sitt 4G-nät. Detta är tredubbelt det som kan erbjudas för satellit där den högsta annonserade hastigheten är 20 Mbit/s.

För det tredje är satellit i nuläget ett dyrare alternativ. Ett instegsabonnemang för mobilt bredband kostar exempelvis 100 kr hos operatören 3, och då ingår 3 GB data. Detta innebär att priset per GB endast är 30 procent av motsvarande pris för satellitbaserat bredband. Det samma gäller för övriga abonnemang. Priset för mobilt bredband är minst 50 procent billigare jämfört med satellit.  I nuläget erbjuder ingen av de ledande operatörerna - vare sig för satellit eller mobilt bredband - fri möjlighet till utnyttjande. 

För att sammanfatta ovanstående så är satellitbaserat bredband ett välkommet komplement på den svenska marknaden. Satellituppkoppling kan möjligen vara ett reellt alternativ – särskilt i områden där den mobila bredbandstäckningen är svag eller där en fiberbaserad infrastruktur saknas. Opartiska tester behövs dock innan mer kan sägas. 

Abonnemang  Teknik Datavolym (GB/månad) Månadspris   (Kr) Pris per GB 
Small Satellit  2 195 98
  Mobilt bredband 3 99 33
         
Medium Satellit  10 295 30
  Mobilt bredband 10 149 15
         
Large Satellit  20 395 20
  Mobilt bredband 30 199 7
         
X-large Satellit  30 495 17
  Mobilt bredband 100 299 3
         
Obegränsat* Satellit  Finns inte Finns inte Beror på anvädning
  Mobilt bredband Finns inte  Finns inte  Finns inte 

Källa: RBcom och operatören "3", oktober, 2013
* = I nuläget tas inte nya abonnenter in på denna typ av abonnemang