Skärgården mobiliserar för bredband

Representanter för Bredbandsforum deltog när Skärgårdarnas riksförbund möttes för ett nationellt möte den 19 november. På det välbesökta mötet som samlade representanter från hela landet diskuterades de särskilda utmaningar som permanentboende i skärgården står inför. Bland annat berördes

  • anläggningstekniker för att dra fram fiberkabel på havsbotten och klippor
  • de ingrepp i landskapsbilden som nya master för mobilt bredband innebär
  • strandsskyddsbestämmelser och särskilda prövningar från vattendomstolen som kan förhindra utbyggnad

Tre exempel på byggnation av nät i skärgårdsmiljö gavs. Förutsättningarna i de tre fallen har varit mycket olika, men likväl har utmaningarna de mött varit lika i termer av byråkrati, tidsåtgång och förväntade bandbreddsbehov. På mötet konstaterades det att det finns tre framgångsfaktorer som behöver understödjas för att arbetet hos lokala krafter så som byalag och utvecklingsgrupper ska kunna underlättas. Dessa är

  • Att det finns en ansvarig person för bredbandsfrågor på länsstyrelsen eller hos regionen
  • Att det finns en bredbandsstrategi för regionen som inkluderar landsbygd, glesbygd och skärgård.
  • Att det finns ett samarbete i bredbandsfrågor mellan kommunerna i en specifik region.