Slutrapport från arbetsgrupp II "Utmaningar vid utbyggnad av bredband i hela landet"

Arbetsgrupp II "Utmaningar vid utbyggnad av bredband i hela landet" presenterar vid stygruppsmötet den 31 januari sin slutrapport. Rapporten består av två delar och dessa finner du här: