Spridning av Goda Exempel

Arbetsgruppen kring nytta av bredband slutredovisar sitt arbete i september 2011. Gruppen har under sitt arbete sammanställt resultat på hur bredband skapat nytta. Resultaten baseras på fallstudier och syftar till att inspirera och visa på nyttopotentialen. I nästa steg kommer arbetet påbörjas med att sprida de goda exempel.

På sitt senaste möte konstaterade gruppen att kommuner är nyckelaktörer för att nå bredbandsmålen och att en dialog med kommunerna bör initieras. Dialogen bör ske i samarbete med regionsförbund och länsstyrelser. .

Läs mer om de goda exemplen här