Stort intresse för samarbete med byanät bland Sveriges stadsnät

Stadsnät och bynaät i samarbete

Publicerad 2013-03-22

Bredbandsforum medverkade på Stadsnätsföreingens årskonferens (20-21 mars 2013) för att diskutera byanätsmodellen. Temat var bland annat hur stadsnäten kan öka möjligheten att samarbeta med byalagen för att få en snabbare bredbandsutbyggnad på landsbygden.

Stadsnäten utgör en viktig aktörsgrupp på  den svenska bredbandsmarknaden och för möjligheten att förverkliga bredbandsstrategins målsättning. Ett utmärkande drag för stadsnäten är en god lokalkännedom. Detta underlättar särskilt när nät ska byggas på landsbygden och engagemang från boende är viktigt att uppbåda. 

Stadsnätens lokala närvaro ger goda möjligheter att skapa ett djupgående samarbete med byalag. De kan bistå med professionalism och kompetens i alla faser; från marknadsanalys och projektering, till byggnation och drift. säger Patrik Sandgren som är involverade i Byanätsgruppen inom Bredbandsforum och som medverkade på konferensen.

Intresset för byannät är stort runt om i Sverige. Under årskonferensen höll Bredbandsforum därför två mycket välbesökta seminarier. På seminarierna adresserades skillnader i bredbandtillgång mellan olika delar av Sverige och de skilda möjligheter som möter byalag som är i färd med att initiera byggnationsprojekt. Denna skillnad återfinns också i hur länsstyrelser och regioner tar sig an bredbandsfrågan. Under seminariet kunde det bland annat konstateras att utbyggnaden försvåras genom frånvaron av nationella affärsmodeller, en avsaknad av samarbetsorganisationer för byanäten samt en utpräglad ryckigheten i stödsystemet.

Trots detta var deltagarna dock övertygade om att utmaningarna går att överkomma genom bland annat bättre samordning lokalt, regionalt strategiarbete och regelförenklingar. Det blev också tydligt att det redan i dag finns modeller för samverkan som fungerar utmärkt. Sistnämnda är viktigt och en upplyftande input till det fortsatta arbetet inom Bredbandsforum Byanätsgrupp.

Se presentation från seminariet här

Läs mer om skillnader i hantering av bredbandsstöd här

Läs mer om Byanätsgruppen här