Stark utveckling av fiber till villor

Publicerad 2013-10-04

En ny förstudie från Bredbandsforum visar en dynamisk marknad för fibrering av villor. Skillnaderna i tillgång är dock stora mellan olika kommuner.

Svenska villaområden har stundtals kallats ”tätortens glesbygdsområden ”eftersom fiberutbyggnaden inte upplevts prioriterad till enfamiljsfastigheter. För att undersöka status på villamarknaden har Bredbandsforum genomfört en förstudie.

I förstudien konstateras att marknaden för villafiber är under stark utveckling. I nästan 140 kommuner är mindre än fem procent av fibertillgången hänförlig till villor. Här återfinns en rad småkommuner som Tibro, Trosa och Tierp men också större städer som Uppsala och Stockholm. I kontrast till dessa stårSkellefteå, Malå och Hallsberg där 40 procent av befolkningen återfinns i villor med fiber - och totalt har ca 70-80 procent av befolkningen tillgång till fiber i dessa kommuner. 

Förstudien visar att ett flertal modeller och aktörer är verksamma på marknaden, och det pågår investeringar över hela landet. I nuläget finns i storleksordningen 200 000 fibrerade villor och med den nuvarande utbyggnadstakten tillkommer ca 30 000 årligen. Bedömningen är dock att takten med stor sannolikhet kommer att öka de närmaste åren eftersom intresset för kapacitetskrävande tjänster är stor. 

Hela förstudien kan läsas här

En genomgång av fibertillgång i villor per kommun finns här