Stark utveckling i bredbandsutbyggnaden

Publicerad 2014-03-21

Fiberutbyggnadstakten är fortsatt stark i Sverige, fler personer än någonsin kan få en internetuppkoppling om 100 Mbit/s. Fiberutbyggnaden ger dessutom kraft åt den nya generationens trådlösa bredband, 4G. Det visar PTS bredbandskartläggning.

Tack vare en stark fiberutbyggnad har 57 procent av alla hushåll och företag möjlighet att kunna få bredband med minst 100 Mbit/s. Det är en ökning med fyra procentenheter jämfört med oktober 2012. Utvecklingen förstärks av en kraftig kundefterfrågan där, i nuläget, 36 procent av kunderna med möjlighet att köpa internetabonnemang om 100 Mbit/s har gjort det.

Kopplat till utbyggnaden av fiber är även den starka utvecklingen av trådlöst bredband. I oktober 2013 hade 99 procent av hushållen och företagen i Sverige tillgång till trådlöst bredband via 4G. Detta kan jämföras med oktober 2012 då andelen uppgick 93 procent. Den snabbaste utvecklingen av 4G finns på landsbygden. Där har i nuläget 96 procent tillgång till bredband via 4G i hemmet eller på jobbet, jämfört med 80 procent i oktober 2012.

Hela kartläggningen kan läsas här