Statskontorets har utvärderat Bredbandsforums verksamhet

Publicerad 2015-03-31

Statskontoret har haft i uppdrag att utvärdera Bredbandsforums verksamhet åren 2010-2014. Idag överlämnades rapporten till regeringen. Enligt utvärderingen har arbetet inom Bredbandsforum ökat dialogen och stärkt samverkan mellan aktörerna på bredbandsområdet

Sammanfattningsvis menar Statskontoret att forumet har fokuserat på relevanta frågor och bedrivit en välorganiserad och produktiv verksamhet genom att ta fram flera förslag för att främja bredbandsutbyggnaden. En viktig  funktion har varit att utveckla kunskap, men huvudresultatet är att förslagen från arbetsgrupperna har lett till konkret utveckling på olika områden som påverkar bredbandsutbyggnaden. Särskilt nämns kommunernas roll, bredbandsutbyggnad på landsbygden, och finansiering av bredbandsutbyggnad. Statskontoret lämnar också förslag på hur forumet kan förbättra sin verksamhet.

Läs hela publikationen på statskontorets hemsida:

http://www.statskontoret.se/upload/Publikationer/2015/201504.pdf