Statusrapport om bredbandsstöd

Bredbandsforum har gjort en första sammanställning över utvecklingen på några av de bredbandsstöd som finns för utbyggnad av bredband på landsbygden.

Sammanställningen ger en ögonblicksbild av läget i november 2010 och diskuterar vägar framåt för att bibehålla och understödja det engagemang som finns runt om i landet.

Dokumentet hittar du här