Stor satsning på bredband

Publicerad 2012-09-07

Regeringen väljer att satsa 600 miljoner kr för bredbandsutbyggnad på landsbygden. Satsningen beräknas ge 30 000 hushåll möjlighet att kunna koppla upp sig.

Regeringen meddelade idag planerna för en större bredbandsatsning på landsbygden. Medlen är en fortsättning på det arbete som initierats genom bredbandsstrategin och strävan efter att Sverige ska ha bredband i världsklass. Den nya satsningen sträcker sig över två år och omfattar totalt 600 miljoner kronor. Medlen är primärt avsedda att användas för så kallade byanät, det vill säga utbyggnad av bredband på landsbygden genom lokala projekt och engagemang.

Satsningen innebär att landsbygdsprogrammet förstärks med 480 miljoner kr, samtidigt som PTS tilldelas 120 miljoner kr för medfinansiering av bredband. Satsningen är efterfrågad. Under senare tid har intresset för landsbygdens kommunikationsmöjligheter ökat kraftigt. En folkrörelse av byalag som bygger egna nät, byanät, har vuxit fram. Över hela landet sker idag byanätsinitiativ. Den nya satsningen förväntas ge understöd till det lokala engagemanget och resultera i att 30 000 hushåll kommer att få möjlighet att koppla upp sig via bredband.

Med tidigare satsningar innebär detta att regeringen satsar totalt ca 1,1 miljarder kr på bredbandsutbyggnad för landsbygden 2012-2014

"Det är en satsning som kommer göra stor skillnad för många. Tack vare denna “bredbandsmiljard” kommer ungefär 55 000 hushåll i hela landet kunna få snabbt bredband." skriver it-minister Anna-Karin Hatt på sin blogg

Läs mer här