Stora samhällsvärden med bredband

Det amerikanska företaget AT&T har tillsammans med Oxford Economics publicerat en rapport som viar hur bredband driver produktivitet och tillväxt i Europa. I rapporten lyfts bland annat Sverige fram som ett gott exempel på ett land som lyckats dra fördelar av bredbandsutbyggnad.

Syftet med rapporten är ytterst att försöka utmejsla vilka faktorer som är avgörande för avkastning på investerat kapital i bredband.

Rappoten innehåller också en uppdaterad genomgång av olika regeringars ansats till och policy på bredbandsområdet och finns att ladda ner här