Storsatsning på bredband i västsverige

Efter att ha godkänts av EU-kommissionen påbörjas nu en storsatsning som Västra Götalandsregionen och kommunerna står bakom.

Den kommande satsningen stödjer regeringens Bredbandsstrategi och målet för bredbandspolitiken. Det innebär att Sverige ska ha bredband i världsklass, och att alla hushåll och företag bör ha goda möjligheter att använda sig av elektroniska samhällstjänster och service via bredband.

Satsningen är inriktad på de områden i Västra Götaland som har minst förutsättningar för kommersiell bredbandsutbyggnad. Totalt handlar det om 300 miljoner kronor som kommunerna och Västra Götalandsregionen tillsammans satsar under fem år.

- Det behövs en kraftsamling av alla aktörer på marknaden, både privata och offentliga, för att få ut bredband i alla delar av landet. Samtidigt är det viktigt att offentligt stöd till bredbandsutbyggnad inte stör marknaden, och att EU-kommissionen godkänner stöden i enlighet med gällande riktlinjer, säger it- och regionminister Anna-Karin Hatt.

Mer information finns här