Stort internationellt intresse för Bredbandsforum

Bredbandsforum var särskilt inbjudet att tala på den konferens som anordnades av FTTH Council Europe i München 14-16 februari. Detta gav möjlighet att sprida kunskap och information utanför landets gränser om hur vi arbetar i Sverige med att skapa goda förutsättningar för bredbandsutbyggnad och belysa aktuella frågor i branschen. Forumet talade under sessionen ”Different Government Approaches to FTTH Regulation” och presentationen rönte ett stort intresse bland åhörarna.