Studiebesök på Utö

Publicerad 2014-12-18

Bredbandsforums Villagrupp besökte Utö i Stockholms skärgård den 10 december för att lära sig mer om förutsättningarna för bredband i skärgården.

Syftet med besöket var att lära sig mer om hur andra tekniker än fiber kan användas för att få tillgång till bredband i svårtillgängliga områden.

Thomas Hjelm från Utposten berättade om utmaningar och förutsättningar för bredband på Utö i Stockholms skärgård. Utö har sedan länge haft fiberanslutning till ön, men det finns flera utmaningar för att kunna dra nätet vidare till verksamheter och hushåll på ön. En stor del av Utö utgörs av naturreservat och mitt på ön finns ett stort militärt skjutfält som begränsar möjligheterna att använda området. Marken består också till stor del av berg vilket medför höga kostnader för sprängning om fibern skulle grävas ner.

Idag har skolan i Gruvbyn en lufthängd fiber som bekostats av kommunen och Utö Värdshus har fiberanslutning. Öns ca 250 bofasta och 300 fritidshus kan få bredband via kopparnätet (ADSL).

Utö är ett populärt turistmål och det finns stort behov av servicelösningar som betaltjänster för besökare på ön, särskilt under sommarmånaderna. Sedan 2014 driver Destinationsbolaget Utö ett pilotprojekt i form av ett gratis wifi‑nät på ön (Utö for the win). Nätet täcker stora delar av Gruvbyn där bland annat Utö Värdshus, stugor och vandrarhem finns. Destinationsbolaget tillhandahåller lokala tjänster, betaltjänster och turistinformation i wifi-nätet.

Efter presentationen guidade Thomas på ön och visade var det finns wifi‑utrustning, lufthängd kabel till skolan samt naturskyddsområden och skjutfält.

Det var mycket givande att få en praktisk inblick i hur geografin påverkar möjligheterna att få bredband vilka lösningar som ändå möjliggör bredbandsutbyggnad i dessa områden.

Läs mer om Villagruppen och ta del av mötesanteckningar från arbetsgruppsmötet på Utö den 10 december.