"Surf" via smartphone - en dyr lösning?

Publicerad 2013-10-25

Debatt: Den nya mobila tekniken innebär enorma möjligheter. En genomgång från Bredbandsforum visar dock att enbart "surf" via en mobiltelefon är en kostsam lösning för att nå internetaccess.

Den nya generationens mobilnät och mobiltelefoner skapar stora möjligheter för en digital livsstil. Idag finns få tekniska begränsningar i vilka tjänster som kan tas emot genom en mobiltelefon av avancerat slag. En genomgång som Bredbandsforum låtit göra av mobiltelefonabonnemang med "surf" via 4G visar dock att den datamängd som inkluderas i abonnemangen - och som skapar möjligheter att dra nytta av de digitala tjänsterna - kan kosta rejält. Kostnaden gör att det kan skapa begränsningar i användningen. En normalperson ser exempelvis på tv i ca 95 minuter om dagen.[1] Detta innebär en månatlig konsumtion av tv som motsvarar strax under 50 timmar. Detta är långt mer än vad något av mobiltelefonabonnemangen med tillhörande surf över 4G kan erbjuda med de datatak som inkluderas.

Som genomgången visat ger idag ett genomsnittsabonnemang - beroende på operatör och omfång - möjlighet till:

  • mellan 0,3-5 timmar strömmande video eller
  • mellan 0,6-13 timmar strömmande tv eller 
  • mellan 1-25 timmars strömmande videosamtal eller
  • mellan 5-87 timmars musik 

Slutsatsen som kan dras av detta är således att den mobila tekniken har en enorm potential och kan användas som komplement. För den som redan idag enbart vill vara mobil och digital förefaller priset bli högt. 

Figur. Möjlig användning av tjänster baserat på ett genomsnitt av olika 4G-mobilabonnemang med ”surf”, oktober 2013

Surf via 4G


[1] Nordicom, ”Mediesverige”, [http://www.nordicom.gu.se/common/publ_pdf/361_10010_MedieSverige_mini_2012_1002.pdf] 2013-10-24