Surfhastigheten i Sverige har ökat med 48 procent sedan 2009

Publicerad 2014-04-08

Den genomsnittliga internethastigheten i Sverige har ökat med 48 procent under de senaste fyra åren. Det visar en sammanställning som .se gjort av mätdata från Bredbandskollen. Hastigheten ökar i samtliga län, och över samtliga accessformer.

Under åren 2008-2013 har ca 96 miljoner mätningar gjorts via webbverktyget www.bredbandskollen.se. Nu har resultaten sammanställts i rapporten "Bredbandskollen – surfhastighet i Sverige 2008–2013". Sammanställningen visar att den genomsnittliga hastigheten för att ladda ned data har ökat från 11 Mbit/s 2008 till 25 Mbit/s 2013. Kabel-tv ökar snabbast, där har medelhastigheten gått från 12 Mbit/s 2008 till 48 Mbit/s 2013. Motsvarande siffror för fiberaccesser är 34 Mbit/s 2008 till 57 Mbit/s 2013.

De mobila accessformerna, 3G och 4G, står också för en procentuellt dramatisk förändring. Där har de genomsnittliga hastigheterna ökat från 2 Mbit/s 2008 till 11 Mbit/s 2013. Det motsvarar en ökning om 450%.

I samtliga län ökar också medelhastigheter vid nedladdning. I Gotlands län har det gått snabbast; under åren 2008-2013 har medelhastighet vid nedladdning gått från 14,7 Mbit/s till 33,4% Mbit/s, en ökning med 128%.

Läs mer och ladda ner själva rapporten på: http://www.internetstatistik.se/artiklar/surfhastigheten-okar-i-hela-landet/