Svensk Telemarknad 2012

Publicerad 2013-06-14

PTS gör på regelbunden basis en översikt av utvecklingen på den svenska marknaden för elektronisk kommunikation. Den senaste rapporten som summerar upp helåret 2012 visar bland annat att utvecklingen inom 4G-området går mycket snabbt.

Mobilitet: Efterfrågan på att vara ständigt uppkopplad är fortsatt stark. Antalet aktiva bredbandsabonnemang via 4G har ökat från 30 000 till 240 000 mellan 2011 och 2012. Som en följd av bland annat detta ökade datatrafiken i mobilnäten med 75 procent jämfört med 2011.

Hastighet: Migreringen mot högre hastigheter fortsätter. Konsumenterna är beredda att betala för högre hastigheter och uppgraderar i allt större utsträckning sina befintliga abonnemang för att få en bättre användarupplevelse. Antalet fasta bredbandsabonnemang med hastigheter på 100 Mbit/s eller mer, uppgick under 2012 till 755 000, vilket är en ökning med 41 procent jämfört med 2011. PTS konstaterar också att det nu finns över 1 miljon bredbandsabonnemang via fiber – en ökning med 16 procent.

– Konsumenterna efterfrågar allt snabbare bredband, och operatörerna lanserar allt fler abonnemang via fiber och 4G. Det bådar gott för konsumenterna, branschen och Sverige som it‑nation, säger Göran Marby, generaldirektör för PTS.

Läs rapporten