Sverige vill förenkla bredbandsutbyggnaden

Publicerad 2012-09-04

Sverige vill se enklare regler för bredbandsutbyggnad och större hänsyn till den snabba teknikutvecklingen.

Sverige har valt att lämna synpunkter på EU-kommissionens förslag på riktlinjer för bredbandsutbyggnad på landsbygden. I det svenska svaret betonas vikten av mindre detaljstyrning och att hänsyn ska kunna tas till initiativ från kommuner och byanät. Vidare uppmärksammas vikten av att bredbandsnät bör definieras på ett teknikneutralt sätt. Sistnämnda innbär att Sverige anser att även trådlösa tekniker bör kunna ges stöd.

I det svenska svaret uttrycks också gillande för tydligare formuleringar om öppenhet och att mindre nät inte skall omfattas av samma regler om återbetalning (claw-back) som gäller för större projekt.

Hela svaret kan läsas här