Sverige näst bäst på digitalisering i Europa

Publicerad 2015-03-04

Näst efter Danmark presterar Sverige bäst i EU-kommissionens nya index över digital utveckling, DESI.

Europeiska Kommissionens nya index, DESI (Digital Economy and Society Index) är framtaget för att bedöma EU-ländernas utveckling mot en digital ekonomi och ett digitalt samhälle.

Sverige hamnar på andra plats, strax efter Danmark som ligger etta. Sverige har i DESI 2015 ett sammanlagt resultat på 0,66 av 1, jämfört med genomsnittet för EU som ligger på 0,47 av 1. Detta visar på framsteg, men också att den digitala utvecklingen inom EU fortfarande är ojämn.

”Sverige har i Desi 2015 ett sammanlagt resultat på 0,66 och hamnar på andra plats bland EU:s 28 medlemsländer. Sverige hör till de fem bästa i alla Desi-dimensioner. 99 % av hushållen har tillgång till fast bredband. Nätverk för höghastighetsbredband är tillgängliga för 71 % av alla hushåll och 99 % av alla hushåll täcks av 4G/LTE-teknik Resultaten är anmärkningsvärda med tanke på Sveriges geografi. 91 % av svenskarna använder internet. 4,8 % av arbetskraften är IKT-specialister, vilket är nästan dubbelt så många som EU-genomsnittet, men behovet av IKT-specialister överstiger tillgången. 80 % av internetanvändarna handlar visserligen på nätet, och 30 % av dem näthandlar från andra länder, men endast 7,7 % av Sveriges små och medelstora företag bedriver försäljning på nätet till andra länder”, skriver EU i rapporten.