Sverige rankad som ledande bredbandsnation

Publicerad 2012-09-06

Sverige toppar listan när bredbandstillgång och digitalt innehåll jämförs i en ny global studie.

Under ledning av webbens skapare, Tim Berner-Lee, har 60 länder jämförts med avseende på bredband. Med hjälp av data från de senaste fem åren har bland annat kommunikationsinfrastruktur, institutionell infrastruktur, webbinnehåll, webbanvändning mäts.

Resultatet från mätningen ger Sverige en tätposition, följt av USA, Storbritanninen, Kanada och Finland. I jämförelse med andra länder ligger Sveriges styrkor i infrastrukturtillgången medan det fortfarande finns utrymme för förbättringar vad gäller digitalt innehåll.

Hela undersökningen kan läsas här